Inscripcions Vacances Escolars de Setmana Santa
Aquest tràmit només es pot fer en cas que l’infant hagi estat inscrit prèviament al Servei de Ludoescola durant el curs escolar vigent. En el cas de disposar del Carnet de família nombrosa adreceu-vos al Servei de Tràmits.
Inscripcions  PER VACANCES ESCOLARS
Infant inscrit al servei de tarda (de 17h a 20h) durant el curs escolar vigent ? * :     SI -     NO -
 
 
TOTAL GENERAL :  €
 
Nom i cognoms de l'infant * :
Data de naixement * :    dd/mm/yyyy
Adreça * :
Població * :
Parròquia * :
Noms i cognoms dels pares o tutors * :
Telèfons * :
Email * :
 
Codi de verificació * Codi de verificació
(*) Paràmetres obligatoris
Enviar
© Tràmits - Comú d'Ordino