Concursos
Concurs públic nacional per la realització dels treballs del projecte Casa de la Muntanya (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega
del plec de bases correctament,si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
Disculpeu les molèsties


Edicte

Edicte del 15-04-2019 pel qual es convoca concurs públic nacional per la realització dels treballs del projecte de la Casa de la Muntanya.

En data 15 d’abril de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per la realització dels treballs del projecte de la Casa de la Muntanya.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 24 de maig de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.45 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 15 d’abril de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino