Concursos
Concurs públic nacional per al lloguer i el manteniment d’equipaments de gestió d’accessos als aparcaments de la parròquia

Edicte

Edicte del 27-6-2019 pel qual es convoca concurs públic nacional per al lloguer i el manteniment d’equipaments de gestió d’accessos als aparcaments de la parròquia.

En data 27 de juny de 2019, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per al lloguer i el manteniment d’equipaments de gestió d’accessos als aparcaments de la parròquia.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 2 d’agost de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 27 de juny de 2019

Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino