Concursos
Concurs d'idees per al disseny i l'execució de l'embelliment i senyalització de l'entrada al Parc Natural de la Vall de Sorteny

                                                                                               Edicte

Edicte del 15-4-2019 pel qual es convoca concurs públic d’idees, per al disseny i l’execució de l’embelliment i senyalització de l’entrada al Parc natural de la Vall de Sorteny.

En data 15 d'abril de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic d’idees, per al disseny i l’execució de l’embelliment i senyalització de l’entrada al Parc natural de la Vall de Sorteny.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 24 de maig de 2019 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura del sobre B s’efectuarà el dia 30 de maig a les 12 horesTot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 15 d'abril de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major


Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino