Concursos
Concurs públic nacional per la realització dels treballs d’una zona d’esbarjo a la Cortinada (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                               Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega del plec de bases
                                                  correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                                Disculpeu les molèsties


                                                                                            EDICTE


Edicte del 25-04-2019 pel qual es convoca concurs públic nacional per la realització dels treballs d’una zona d’esbarjo a la Cortinada.

En data 25 d’abril de 2019, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria
del concurs nacional per la realització dels treballs d’una zona d’esbarjo a la Cortinada.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 300 € o bé en suport informàtic a un preu de 200 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 31 de maig de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 25 d’abril de 2019
Gemma Riba Casal
Cònsol menor


Cost : 200,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino