Concursos
Concurs públic per la realització dels treballs de desplaçament d’una arqueta d’aigua potable del poble de Sornàs (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                      Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega del plec de bases
                                         correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino
 
                                                                      Disculpeu les molèsties                                                                            

                                                                                      Edicte

Edicte del 16-10-2019 pel qual es convoca concurs públic, per la realització dels treballs de desplaçament d’una arqueta d’aigua potable del poble de Sornàs.


En data 17 de setembre de 2019, la Comissió Gestora de Mancomunitat de Serveis de la parròquia d'Ordino va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per la realització dels treballs de desplaçament d’una arqueta d’aigua potable del poble de Sornàs.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 22 de novembre de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 16 d’octubre de 2019
J. Àngel Mortés Pons
President de la Mancomunitat de Serveis

Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino