Concursos
Concurs públic nacional per la impressió i distribució dels butlletins informatius del Comú d’Ordino

 

 

Edicte

 

Edicte de l’1-7-2019 pel qual es convoca concurs públic nacional per la impressió i distribució dels butlletins informatius del Comú d’Ordino.

 

 

En data 1 de juliol de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per la impressió i distribució dels butlletins informatius del Comú d’Ordino.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 8 d’agost de 2019 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 1 de juliol de 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Àngel Mortés Pons

Cònsol major

 

Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino