Concursos
Concurs públic nacional per al subministrament, col·locació, configuració, programari i manteniment d’un canal informatiu a la parada d’autobús de la Closa ubicada a la parròquia d’Ordino

                                                                                        Edicte

Edicte del 15-7-2019 pel qual es convoca concurs públic nacional per al subministrament, col·locació, configuració, programari i manteniment d’un canal informatiu a la parada d’autobús de la Closa ubicada a la parròquia d’Ordino.


En data 15 de juliol de 2019, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs nacional per al subministrament, col·locació, configuració, programari i manteniment d’un canal informatiu a la parada d’autobús de la Closa ubicada a la parròquia d’Ordino.

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20 € o bé en suport informàtic a un preu de 15 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 23 d’agost de 2019 al Servei de Tràmits.

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.


Ordino, 15 de juliol de 2019
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
 

Cost : 15,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino