Concursos
Concurs públic nacional per la prestació dels serveis de neteja de diferents instal·lacions i equipaments del Comú d’Ordino

 
 
                                                                                                 Edicte
 
Edicte del 26-10-2020 pel qual es convoca concurs públic per la prestació dels serveis de neteja de diferents instal·lacions i equipaments del Comú d’Ordino.
 
 
En data 26 d’octubre de 2020, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públicper la prestació dels serveis de neteja de diferents instal·lacions i equipaments del Comú d’Ordino.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 3 de desembre de 2020 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.45 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 26 d’octubre de 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
 

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino