Concursos
Concurs públic nacional per la construcció d’una canonada de transport d’aigua potable del Serrat al dipòsit de Llorts Fase 2 (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                              Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega del plec de bases
                                     correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
                       El nostre horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 8 a 16h, demaneu cita prèvia
                                         al telèfon 878100 o tramits@ordino.ad(indicant dia i hora que sol·liciteu)

 
                                                                                Disculpeu les molèsties
 
 
                                                                                           Edicte
 
Edicte del 26-10-2020 pel qual es convoca concurs públic, per la construcció d’una canonada de transport d’aigua potable del Serrat al dipòsit de Llorts  Fase 2.
 
En data 20 d’octubre de 2020, la Comissió Gestora de Mancomunitat de Serveis de la parròquia d'Ordino va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per la construcció d’una canonada de transport d’aigua potable del Serrat al dipòsit de Llorts  Fase 2.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 300 € o bé en suport informàtic a un preu de 200 €.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 3 de desembre de 2020 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 26 d’octubre de 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
President de la Mancomunitat de Serveis

Cost : 200,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino