Concursos
Concurs públic nacional per al subministrament d’un vehicle tipus cabina space per al departament de Circulació del Comú d’Ordino

 
 
                                                                                            Edicte
 
Edicte del 2-11-2020 pel qual es convoca concurs públic per al subministrament d’un vehicle tipus cabina space per al departament de Circulaciódel Comú d’Ordino.
 
En data 2 de novembre de 2020, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públicper per al subministrament d’un vehicle tipus cabina space per al departament de Circulaciódel Comú d’Ordino.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 11 de desembre de 2020 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 2 de novembre de 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major
 

Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino