Concursos
Concurs públic nacional pels treballs de substitució i subministrament de finestres i panells per a la Casa Nova del Comú

 

Edicte

 

Edicte del 20-9-2021 pel qual es convoca concurs públic, pels treballs de substitució i subministrament de finestres i panells per a la Casa Nova del Comú.

 

En data 20 de setembre de 2021, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, pels treballs de substitució i subministrament de finestres i panells per a la Casa Nova del Comú.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 28 d’octubre de 2021 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 20 de setembre de 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Àngel Mortés Pons

Cònsol major

 

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino