Concursos
Concurs públic nacional, per la realització dels treballs d’ampliació de l’arqueta d’aigua potable a la cruïlla de l’entrada d’Ordino (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                             Degut a problemes tècnics no és possible realitzar la descarrega del plec de bases
                                                   correctament, si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
                                                       
                                                                                          Disculpeu les molèsties

Edicte

 

Edicte del 26-4-2022 pel qual es convoca concurs públic, per la realització dels treballs d’ampliació de l’arqueta d’aigua potable a la cruïlla de l’entrada d’Ordino.

 

En data 26 d’abril del 2022, la Comissió Gestora de la Mancomunitat de Serveis va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per la realització dels treballs d’ampliació de l’arqueta d’aigua potable a la cruïlla de l’entrada d’Ordino.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 200 € o bé en suport informàtic a un preu de 120 €.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 2 de juny del 2022 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 26 d’abril del 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Àngel Mortés Pons

President de la Mancomunitat de Serveis

 de la parròquia d’Ordino

 

Cost : 120,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino