Concursos
Concurs públic nacional, per al subministrament de vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de compra per al Departament de Manteniment i Serveis del Comú d’Ordino

 

 

Edicte

 

Edicte del 2-5-2022 pel qual es convoca concurs públic, per al subministrament de vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de compra per al Departament de Manteniment i Serveis del Comú d’Ordino.

 

En data 2 de maig del 2022, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per al subministrament de vehicles en la modalitat d’arrendament sense opció de compra per al Departament de Manteniment i Serveis del Comú d’Ordino.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,75 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,75 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 10 de juny del 2022 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.30 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

Ordino, 2 de maig del 2022

Cost : 15,75 €

© Tràmits - Comú d'Ordino