Tràmits - GOVERN
O4 T001 - Denúncia per l'incompliment de la llei 7/2012 de protecció contra el tabaquisme passiu - pncd

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per denunciar qualsevol incompliment de la llei 7/2012 de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental. 

 

QUI HO POT FER ?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui denunciar un incompliment de la llei.

 

COM ES FA?

Presencialment, al tràmit de denúncia cal especificar les dades de la persona que denuncia i les dades de la persona denunciada. En el cas de que no es disposin de les dades exactes de la persona denunciada, cal indicar el màxim de dades perquè els inspectors ho puguin identificar. Es poden annexar proves, fotografies, documents, etc.

Al Ministeri de Sanitat quan rebin la denuncia, contrastaran els fets i pot iniciar-se o no un expedient.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino