Tràmits - CASS
C27 - Assegurat indirecte amb retribució inferior al salari mínim

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per donar d'alta a un beneficiari amb un assegurat, si el beneficiari cobra un salari inferior al salari mínim.

QUI HO POT FER ?

Qualsevol assegurat a la CASS i la persona que vol ser beneficiària (cònjuge o fill estudiant major de 18 anys que cobren un salari inferior al salari mínim).

COM ES FA?
Presencialment, per una inscripció d'un beneficiari amb un assegurat caldrà portar el formulari emplenat,  còpia del llibre de família o certificat de naixement del Registre Civil, certificat de matrimoni (pel cònjuge), matrícula del centre educatiu (pels fills estudiants fins als 25 anys)  i  en tots el casos fotocòpia del permís d'immigració si escau.
Per una primera inscripció com beneficiari caldrà portar còpia de la tarja d'immigració o del passaport andorrà i sol·licitud de tarja sanitària.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona i adjuntar còpia dels documents d'identitat.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits CASS

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino