Tràmits - CASS
C28 - Sol·licitud de documents duplicats

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar documents duplicats (fulls malaltia, baixes mèdiques, fulls de cotització...) o per demanar  un nou descompte (xec) que hagi caducat.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona assegurada a la CASS.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud la CASS procedirà a emetre el document que serà lliurat pel servei de Tràmits del Comú. Per les renovacions de descomptes cal aportar el descompte (xec) caducat. És imprescindible aportar un document d'identitat on es pugui comprovar la signatura.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona i adjuntar còpia dels documents d'identitat. 

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits.

Origen : Tràmits CASS

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino