Tràmits - GOVERN
I1 T008 - Sol·licitud de llicència de caça

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol•licitar una llicència de caça.

QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona que vulgui obtenir una llicència de caça.

QUAN ES FA?
Els terminis de presentació de sol•licituds es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
 
COM ES FA?
Presencialment o a través de www.e-tramits.ad si disposeu de MIL (mòdul d’identificació on-line) .  

ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino o a través de www.e-tramits.ad.

A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino