Tràmits - GOVERN
I1 T009 - Sol·licitud de demanda de carnet de caça o pesca

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol•licitar un carnet de caça / pesca, nou o duplicat.

QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona que vulgui obtenir o hagi perdut el carnet de caça o de pesca.

QUAN ES FA?
Els terminis de presentació de sol•licituds de caça i pesca es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra,  en el mateix moment es pot sol•licitar el carnet, si escau.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol•licitud el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient procedirà a emetre el carnet.

ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
A la sol•licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
Tarifa: Consulteu el preu al Servei de Tràmits

Origen : Tràmits Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino