Tràmits - Ajuts i subvencions
T3-301 - Sol·licitud d'ajuda social

 

 

EXPLICATIU SOL·LICITUD D’AJUDA SOCIAL
 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar una ajuda social. Compren ajudes a la infància i a la joventut (escola bressol, ludoescola, vacances escolars, casal d’estiu, colònies..).
 
QUI HO POT FER ?
Podran ser beneficiaris els residents des d’almenys un any abans a la presentació de la sol·licitud, i que acreditin trobar-se en situació de necessitat social o de risc d’exclusió social, segons el que estableix al respecte el Reglament d’ajudes socials del Comú d'Ordino.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació necessària, la Comissió de Benestar Social del Comú d’Ordino valorarà la sol·licitud i determinarà la modalitat d’ajuda social. Posteriorment la Junta de Govern resoldrà la demanda.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino