Tràmits - CASS
C18 - Sol·licitud de registre per a l'accés al portal web de la cass

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per registrar-se com a usuari del portal WEB de la CASS i tenir accés a tots els serveis que ofereix. Podreu consultar des del vostre domicili extractes de punts, l'estat d'un pagament mèdic, les vostres dades personals, sol·licitar volants mèdics i de desplaçament, etc.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona assegurada a la CASS.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud la CASS procedirà a crear un número d'identificació personal d'accés al portal WEB, que serà lliurat pel servei de Tràmits del Comú, juntament amb el acusament de recepció i el contracte de la CASS que la persona interessada haurà de signar. És imprescindible aportar un document d'identitat on es pugui comprovar la signatura. Els majors de 16 anys hauran de signar personalment la sol·licitud o aportar l'autorització corresponent.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona i adjuntar còpia dels documents d'identitat.

 Tràmit gratuït.

 Les dades són tractades de forma confidencial i trameses en sobres tancats.

 

Origen : Tràmits CASS

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino