Tràmits - Obres i urbanisme
T3-321 - Comunicació d'inici d'obres

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per comunicar al Comú d’Ordino el moment en que s’inicia una obra prèviament autoritzada.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que hagi obtingut una llicència d’obra.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada o el seu representant legal i pel tècnic. El Departament d’Obres prendrà nota als seus efectes.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino