Tràmits - Via pública
T3-326 - Sol·licitud d'elements urbans

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per l’adquisició d'elements urbans (arquetes per aigües pluvials o residuals, tanques de lona, etc.)
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica, que vulgui adquirir un element urbà
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud al servei de Tràmits. El Departament de Serveis Públics o el Departament d'Urbanisme comprovarà la disponibilitat dels elements i si escau, previ pagament els lliurarà al sol·licitant
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària i de preus públics vigent a la parròquia

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino