Tràmits

fEls diferents tràmits estan agrupats per tipologia, al costat de cada tràmit trobareu 3 icones:

  •  o  :  on us podreu descarregar el formulari de sol·licitud, imprimir-lo i emplenar-lo.

    La primera icona, acrobat, indica que només hi ha un document.

    La segona icona, zip,  indica que la sol·licitud té més d'un document.

  • +info :  on hi ha un petit explicatiu del tràmit. 

  •  :  l’opció online en cas de que sigui possible realitzar-la.

Tots els formularis de sol·licituds estan distribuïts de manera similar, sempre hi ha un apartat on s’especifica la documentació que cal adjuntar a la sol·licitud, la legislació aplicable i informació complementària segons el cas.
Els tràmits s’han de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
Les taxes i preus públics que impliquen la realització dels tràmits estan establertes a les ordinacions tributària i de preus públics vigents.

Descarregar Ordinació de preus públics
Descarregar Ordinació Tributaria

© Tràmits - Comú d'Ordino