Concursos
Concurs públic nacional, pel subministrament, muntatge i col·locació de tancats pels contenidors d’escombraries a la Parròquia d’Ordino

 

Edicte

 

Edicte del 21-8-2023 pel qual es convoca concurs públic nacional, pel subministrament, muntatge i col·locació de tancats pels contenidors d’escombraries a la Parròquia d’Ordino.

 

En data 21 d’agost del 2023, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, pel subministrament, muntatge i col·locació de tancats pels contenidors d’escombraries a la Parròquia d’Ordino.

 

Les persones interessades a participar al concurs, poden descarregar gratuïtament les bases del concurs a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 22€ al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic.

 

Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 13 d’octubre del 2023 al Servei de Tràmits.

 

L’obertura del plec s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 21 d’agost del 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Choy Guiu

Cònsol menor

Cost : 0,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino