Concursos
Edicte del 27-5-2024 pel qual es convoca el concurs públic nacional per a l’organització de la Mostra gastronòmica d’Andorra

 

Edicte

 

Edicte del 27-5-2024 pel qual es convoca el concurs públic nacional per a l’organització de la Mostra gastronòmica d’Andorra.

 

En data 27 de maig del 2024, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per a l’organització de la Mostra gastronòmica d’Andorra.

 

Les persones interessades a participar en el concurs, poden descarregar gratuïtament les bases del concurs a la web de la plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet, apartat perfil del contractant i a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 22,50 € al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic.

 

Les propostes han de ser presentades abans de les 12.00 hores del dia 19 de juliol del 2024 mitjançant la plataforma de contractació del sector públic.

 

L’obertura de les pliques serà telemàtica per mitjà de la plataforma de contractació del sector públic.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 27 de maig del 2024

 

Cost : 0,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino