Concursos
Concurs públic nacional pel servei de desinfecció, desinsectació i desratització de diverses instal·lacions del Comú d’Ordino

 

 

Edicte

 

Edicte del 17-6-2024 pel qual es convoca el concurs públic nacional pel servei de desinfecció, desinsectació i desratització de diverses instal·lacions del Comú d’Ordino.

 

En data 17 de juny del 2024, la Junta de Govern va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, pel servei de desinfecció, desinsectació i desratització de diverses instal·lacions del Comú d’Ordino.

 

Les persones interessades a participar en el concurs, poden descarregar gratuïtament les bases del concurs a la web de la plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet, apartat perfil del contractant i a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 22,50 € al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic.


Les propostes han de ser presentades abans de les 12.00 hores del dia 9 d’agost del 2024 mitjançant la plataforma de contractació del sector públic.

 

L’obertura de les pliques serà telemàtica per mitjà de la plataforma de contractació del sector públic.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 17 de juny del 2024

 

 

 

 

Maria del Mar Coma Padilla

Cònsol major

 

Cost : 0,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino