Concursos
Concurs públic nacional per la realització dels treballs de remodelació de la zona de relaxació del Centre Esportiu d’Ordino

 

 

Edicte

 

Edicte del 27-6-2024 pel qual es convoca el concurs públic nacional per la realització dels treballs de remodelació de la zona de relaxació del Centre Esportiu d’Ordino.

 

En data 27 de juny del 2024, el Consell de Comú va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic, per la realització dels treballs de remodelació de la zona de relaxació del Centre Esportiu d’Ordino.

 

Les persones interessades a participar en el concurs, poden descarregar gratuïtament les bases del concurs a la web de la plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet, apartat perfil del contractant i a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 300 € al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic.

 

Les propostes han de ser presentades abans de les 12.00 hores del dia 19 d’agost del 2024 mitjançant la plataforma de contractació del sector públic.

 

L’obertura de les pliques serà telemàtica per mitjà de la plataforma de contractació del sector públic.

 

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

 

 

Ordino, 27 de juny del 2024

 

 

 

 

 

 

 

Maria del Mar Coma Padilla

Cònsol major

Cost : 0,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino