Tràmits - Ciutadans
T3-009 - Sol·licitud de baixa del cens de població

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per donar de baixa del cens de població de la parròquia d’Ordino a les persones que hi resideixen i que es traslladen a una altra parròquia o a l’estranger.

 

QUI HO POT FER ?

La persona interessada, sempre que sigui major d’edat. En el cas dels menors l’han de sol·licitar els pares o tutors.

 

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud de baixa haurà d’estar signada per totes les persones que sol·liciten la baixa. En el moment d’emetre el certificat de baixa es procedirà al cobrament dels rebuts pendents amb el Comú d'Ordino.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino. 

 

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino