Tràmits - Ciutadans
T3-028 - Sol·licitud de certificat per la contractació del subministrament d'energia elèctrica

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un certificat per la contractació del subministrament d’energia elèctrica. No cal omplir cap sol·licitud.
 
QUI HO POT FER ?
El propietari o el titular del contracte de lloguer d’una propietat immobiliària a la parròquia, o la persona amb que delegui.
 
COM ES FA?
Presencialment, l’interessat haurà d’aportar còpia del contracte de lloguer o de l’escriptura de compra de l’immoble, el Servei de Tràmits elaborarà el certificat a presentar a les oficines de Nord Andorrà.
El Servei de Tràmits informarà a l’interessat, si és el cas, dels tràmits necessaris per inscriure’s al cens de la parròquia i/o per inscriure la propietat al Cadastre de la parròquia.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino