Tràmits - Via pública
T3-031 - Sol·licitud d'adquisició de contenidor

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per l’adquisició d’un contenidor (per a escombraries, vidre, envasos...)
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica, que vulgui adquirir un contenidor per un edifici, casa, local comercial, hotel, bar-restaurant...
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud al servei de Tràmits. El Departament de Serveis Públics comprovarà la disponibilitat de contenidors i si escau, previ pagament el portarà al lloc indicat pel sol·licitant.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària i de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino