Tràmits -
C19 - Matriculació de beneficiari i de beneficiari en situació especial (assegurat indirecte)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per donar d'alta a un beneficiari amb un assegurat, si és cònjuge, fill menor d'edat o fill estudiant fins als 25 anys, etc.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol assegurat a la CASS i la persona que vol ser beneficiària.
 
COM ES FA?
Presencialment, per una inscripció d'un beneficiari amb un assegurat caldrà portar el formulari emplenat,  còpia del llibre de família o certificat de naixement del Registre Civil (pels fills menors d'edat), certificat de matrimoni (pel cònjuge), matrícula del centre educatiu (pels fills estudiants fins als 25 anys) i en tots el casos fotocòpia del permís d'immigració si escau. 
 Per una primera inscripció com beneficiari caldrà portar còpia de la tarja d'immigració o del passaport andorrà i sol·licitud de targeta sanitària.
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona i adjuntar còpia dels documents d'identitat.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits CASS

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino