Tràmits - Ciutadans
T3-322 - Sol·licitud d'inscripció de comunitat de propietaris

QUI HO POT FER ?
Els representants de les Comunitats de Propietaris que es constitueixin a Ordino.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud l’ha de signar el representat de la Comunitat (president o administrador). El departament de Secretaria General procedirà a la inscripció als efectes escaients.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona perquè realitzi el tràmit.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino