Tràmits - Cadastre
T3-319A - Sol·licitud de certificat cadastral

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un certificat de cadastre literal o literal i gràfic.
 
QUI HO POT FER ?
El titular cadastral o el seu representant legal.

COM ES FA?

Presencialment, la sol·licitud l’ha de signar el titular inscrit o el seu representant legal. En el moment de la sol·licitud de la documentació s’haurà de fer efectiu el pagament la taxa corresponent. El Departament de Cadastre i Gestió del Territori procedirà a l’elaboració del certificat basant-se en les dades inscrites al registre a la data de la sol·licitud. 

ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino