Tràmits - Cadastre
T3-319B - Sol·licitud de cartografia cadastral oficial

 DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol•licitar un full de cartografia cadastral oficial amb representació de les parcel•les i edificis inscrits al cadastre. Es pot sol•licitar en suport paper o digital.

QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui un full de cartografia cadastral oficial.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol•licitud l’ha de signar la persona interessada o el seu representant legal. El Departament de Cadastre i Gestió del Territori procedirà a l’elaboració de la còpia del full de cartografia cadastral. En el moment de la sol·licitud de la documentació s’haurà de fer efectiu el pagament la taxa corresponent.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino