Tràmits - Cadastre
T3-319C - Sol·licitud de cartografia cadastral de finques o zones

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar mapes cadastrals que inclouen parcel·les concretes sol·licitades. Es poden sol·licitar en suport paper o digital.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui un mapa cadastral, d’una zona concreta.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud l’ha de signar la persona interessada o el seu representant legal. El Departament de Cadastre i Gestió del Territori procedirà a l’elaboració del mapa cadastral. En el moment de la sol·licitud de la documentació s’haurà de fer efectiu el pagament la taxa corresponent.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.
 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino