Tràmits - Cadastre
T3-319E - Sol·licitud de relació de titulars cadastrals de parcel·les

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar un document que conté la identificació i el domicili dels titulars cadastrals dels terrenys sol·licitats, sempre que sigui per a la identificació dels terrenys contigus o que estiguin situats en la mateixa unitat d’actuació que la del titular cadastral que sol·licita.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular cadastral d’una parcel·la, o el seu representant legal.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud l’ha de signar la et titular cadastral o el seu representant legal. El Departament de Cadastre i Gestió del Territori procedirà a l’elaboració de la relació. En el moment de la sol·licitud de la documentació s’haurà de fer efectiu el pagament la taxa corresponent.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona per que realitzi el tràmit.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.
 

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino