Tràmits -
C21 - Primera matriculació, alta o variació de dades d'un treballador per compte propi

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per donar d'alta, de baixa o modificar les dades d'una persona treballadora per compte propi (adreça, número de compte, etc.).
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona que sigui titular d'un começ, d'una professió liberal o d'una explotació agrícola, en aquest casos cal annexar còpia del corresponent registre i del registre tributari. També ho poden ser els administradors de societats no assalariats i residents, i el cònjuge,  ascendents i descendents de titulars d'un comerç on treballin.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud la CASS procedirà a donar d'alta o modificar les dades del treballador per compte propi. El resguard del formulari segellat per la CASS serà lliurat pel servei de Tràmits del Comú 
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits CASS

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino