Tràmits - Via pública
T3-325 - Sol·licitud de desballestament de vehicles

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar al Comú el trasllat d'un vehicle pel seu desballestament, un cop donat de baixa a Govern (tràmit  T-089).
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica titular d'un vehicle donat de baixa definitiva.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud i pagat el preu públic corresponent, el Servei de Circulació del Comú procedirà al trasllat del vehicle al lloc de desballestament.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino