Tràmits - Comerç COMÚ-GOVERN
T-172 - Butlletí genèric de declaració i certificació en matèria ambiental

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per declarar i obtenir una certificació en matèria ambiental per l’obertura o modificació de comerços no inclosos dins del sector de l’automòbil o la restauració i que l’activitat desenvolupada és susceptible de control medi ambiental, com per exemple activitats del sector industrial, de sectors complementaris de la construcció (fusteries, pintura..), etc.... La sol·licitud ha d’estar degudament emplenada i segellada per una empresa autoritzada en matèria ambiental.
Veure fitxes tècniques informatives, penjades en aquesta web (FT001/002).
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui obrir o modificar un comerç d'aquest sectors.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud, el Ministeri de Medi Ambient emetrà l’informe corresponent, per tal d’autoritzar l’obertura del comerç.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable. 
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits conjunts Comú - Govern d'Andorra

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino