Tràmits - Comerç COMÚ-GOVERN
T-173 - Butlletí de declaració i certificació en matèria ambiental per la restauració (més de 100 m2)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per declarar i obtenir una certificació en matèria ambiental per l’obertura o modificació d’un comerç del sector de la restauració, amb menjador de més de 100 m2. La sol·licitud ha d’estar degudament emplenada i segellada per una empresa autoritzada en matèria ambiental. Per comerços amb menjadors de superfície inferior a 100 m2 , caldrà presentar només la declaració jurada conforme es compleixen les condicions (S1 T001).
Veure fitxes tècniques informatives, penjades en aquesta web (FT001/002).
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui obrir o modicar un comerç del sector de la restauració.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud el Ministeri de Medi Ambient emetrà l’informe corresponent, per tal d’autoritzar l’obertura del comerç.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits conjunts Comú - Govern d'Andorra

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino