Tràmits - Comerç COMÚ-GOVERN
T-169 T-170 - Sol·licitud d'inscripció al registre de productors de residus perillosos i llistat dels residus

 
T169-T170 Registre de productors de residus perillosos i llistat informatiu sobre els residus generats (s’ha de presentar al Servei de Tràmits de Govern)
 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la inscripció al registre de productors de residus perillosos per un comerç del sector industrial, de sectors complementaris de la construcció (fusteries, pintura..), sector de l'automòbil, etc... Aquesta sol·licitud s’ha de presentar a Govern juntament amb la sol·licitud T-170 “Llistat informatiu sobre els residus generats”, un cop decretada l’obertura del comerç.
Veure fitxes tècniques informatives, penjades en aquesta web (FT001/002 i FT169).
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui obrir o modificar un comerç relacionat amb aquests sectors.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud el Ministeri de Medi Ambient procedirà a inscriure l’empresa al registre de productors de residus perillosos i a resoldre el tràmit.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits de Govern.
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable. 
Tràmit gratuït.
 

Origen : Tràmits conjunts Comú - Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino