Tràmits - Ajuts i subvencions
T3-035 - Sol·licitud de subvenció per a entitats esportives per projectes puntuals

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per sol·licitar una subvenció del Comú d'Ordino per a projectes puntuals o concrets d’activitats esportives que es desenvolupen a la parròquia d’Ordino.

 

QUI HO POT FER ?

Totes les associacions esportives establertes a Ordino (clubs, agrupacions esportives o seccions d’acció esportiva), amb activitat social almenys un any d’antiguitat, que desenvolupin programes d’iniciació esportiva mitjançant personal tècnic qualificat i que estiguin degudament inscrites al Registre d’Entitats Esportives de Govern.

Totes les persones físiques en representació particular o d’un grup sense finalitat de lucre, que estiguin establertes a Ordino.
Excepcionalment, les entitats esportives no domiciliades a Ordino, podran sol·licitar una única subvenció, sempre que l'activitat es desenvolupi a la parròquia.

 

COM ES FA?

Presencialment, es presenta la sol·licitud juntament amb la documentació escaient, el Departament d’Esports estudiarà la sol·licitud i informarà al Departament de Finances qui verificarà la proposta a nivell pressupostari i proposarà a la Junta de Govern la resolució escaient.

Les associacions esportives que gaudeixen d’una subvenció anual podran sol·licitar a més una única subvenció puntual. Les persones físiques que sol·liciten subvencions per a projectes anuals no podran demanar-ne d’altres per a activitats concretes.

 

ON ES FA?

Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.

 

QUAN ES FA?

Els terminis de presentació de sol·licituds es publicaran al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

OBSERVACIONS

El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino