Tràmits - Comerç COMÚ-GOVERN
T3-062-1 - Sol·licitud de modificació de comerç

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per modificar les dades d’un comerç radicat a Ordino, per exemple (l’adreça dins de la parròquia, el nom comercial, ampliació o reducció d’activitats, titular per defunció, canvi de titular..)
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d’un comerç radicat a Ordino.
 
COM ES FA?
Presencialment, tota la documentació es tramet al departament de Comerç de Govern i al Servei d’Administració General del Comú d'Ordino, que realitzaran simultàniament els informes escaients.
Un cop es tenen els informes favorables de les dos administracions, la Junta de Govern del Comú en primera instància i desprès el Ministeri d’Economia autoritzaran la resolució. Al moment de presentar la sol·licitud s’hauran d’abonar les taxes de comerç de Govern corresponents i al moment de recollir les autoritzacions de Comú i Govern s’hauran d’abonar les taxes de comerç del Comú.
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona. En cas de sol·licitar el tràmit simplificat, informeu-vos dels requisits necessaris al Servei de Tràmits.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia

Origen : Tràmits conjunts Comú - Govern d'Andorra

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino