Tràmits - Medi ambient
T3-329 - Sol·licitud d'autorització de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar l'autorització de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada en zona no urbana, tant temporals com permanents.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol empresa o persona que vulgui senyalitzar itineraris temàtics, pedestres, eqüestres, de BTT, etc..,  a la parròquia.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud el departament de Medi Ambient convocarà als sol·licitants per realitzar el recorregut "in situ" i valorar-lo. Posteriorment la Junta de Govern resoldrà la sol·licitud.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú. El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable. 

Les taxes que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació de preus públics vigent a la parròquia.
 
Tràmit gratuït.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : gratuït

© Tràmits - Comú d'Ordino