Tràmits - Cultura/Escola Bressol
T3-041 - Sol·licitud de preinscripció a l'escola bressol (un cop realitzada entrevista amb la directora)

 
DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per sol·licitar la preinscripció d’un nadó a l’escola bressol “La Baldufa” del Comú d’Ordino.
 
QUI HO POT FER ?
Els pares o tutors de qualsevol infant, amb edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys inclosos, resident a Ordino.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud (un cop realitzada l’entrevista amb la direcció de l’escola bressol) i s’haurà d’abonar el preu públic corresponent. Les places són limitades. 
 
ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
QUAN ES FA?
La preinscripció es pot fer un cop realitzada la corresponent inscripció al cens del nadó.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
 Els preus públics que impliquen la realització del tràmit estan establerts a l’ordinació de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino