Tràmits - Ciutadans
T3-037 - Sol·licitud d'inscripció a les llistes electorals

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT

És el tràmit necessari per inscriure al cens electoral de la parròquia d’Ordino a les persones que han obtingut la nacionalitat andorrana i gaudeixen de drets electorals o per inscriure a les persones, originaries d’Ordino, que desitgin conservar el seu vot a la parròquia.

 

 

QUI HO POT FER ?

Les persones residents a la parròquia d’Ordino que hagin obtingut la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics i que vulguin exercir el seu dret a vot o també,  les persones originàries de la parròquia d’Ordino, segons el que estableix la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, que vulguin exercir el seu vot a Ordino, com a parròquia d’origen, tot i no residir-hi.

 

 

ON ES FA?

Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.

 

OBSERVACIONS

En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  per que realitzi el tràmit.

 

A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.

 

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació tributària vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino