Tràmits - Via pública
T3-333 - Sol·licitud de llicència per instal·lar una terrassa a la via pública

 DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per obtenir l’autorització per instal·lar una terrassa de bar.
 
QUI HO POT FER ?
El titular del comerç.
 
COM ES FA?
Presencialment, la sol·licitud serà estudiada pels diferents tècnics del Comú, i en vista dels informes la Junta de Govern resoldrà la sol·licitud.

 

ON ES FA?
Al servei de tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.
 
A la sol·licitud s’especifica la documentació que cal aportar i la normativa aplicable.
 
Els pagaments que impliquen la realització del tràmit estan establerts a l’ordinació tributària i de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino