Tràmits - Via pública
T3-334 - Sol·licitud d'abonament d'aparcament

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT
És el tràmit necessari per obtenir una targeta/abonament per estacionar en zones d'aparcament.
 
QUI HO POT FER ?
Totes les persones físiques o jurídiques que vulguin.
 
COM ES FA?
Presencialment, un cop presentada la sol·licitud i fet el pagament corresponent es lliurarà la corresponent targeta per l'abonament anual, mensual o trimestral.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
El tràmit s’ha de realitzar personalment, en cas contrari s’han de presentar poders autoritzant a efectuar el tràmit a una altra persona.

Les taxes i impostos que impliquen la realització del tràmit estan establertes a l’ordinació de preus públics vigent a la parròquia.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost : Tarifa

© Tràmits - Comú d'Ordino