Tràmits - Ciutadans
T3-335 - Sol·licitud d'informació comunal

DESCRIPCIÓ
La informació lliurada amb aquesta sol·licitud, s’inclou en una base de dades; l’objectiu d’aquesta base és fer arribar, via correu electrònic o s.m.s. la informació referent a la parròquia, estalviant temps i mitjans. Els missatges de mòbil s’utilitzaran únicament en casos d’urgència com per exemple un tall d’aigua.
 
QUI HO POT FER ?
Qualsevol persona resident o entitat establerta a la parròquia.
 
COM ES FA?
Presencialment, es presenta la sol·licitud degudament omplerta i signada, pels menors caldrà la signatura d’un dels pares o tutors.
 
ON ES FA?
Al servei de Tràmits del Comú d'Ordino.
 
OBSERVACIONS
En cas de que l’interessat no es pugui desplaçar al Comú, haurà d’autoritzar o apoderar a una altra persona  perquè realitzi el tràmit.
 
A la sol•licitud s’especifica la normativa aplicable.

Origen : Tràmits propis del Comú d'Ordino

Cost :

© Tràmits - Comú d'Ordino